Cristian Prins Benjamins

Recentelijk hebben wij weer een audit gehad met betrekking tot onze certificering voor het register van de Stichting Normering Arbeid . Hanzeland Personeelsdiensten voldoet aan de eisen van het SNA-Schema (NEN4400-1:2017 & Handboek Normen SNA v17.02)!  Een audit is toch elke keer weer spannend terwijl je weet dat we alles goed voor mekaar hebben. Dit keer werd met name strak gekeken naar het toepassen van de inlenersbeloning. Dat betekent dat we onze uitzendkrachten conform de geldende cao’s moeten inschalen. Op dit vlak konden wij de toets glansrijk doorstaan.

Waarom wordt hier zo zwaar aan getild? Omdat hier vaak erg lichtvoetig mee wordt omgegaan. Tijdens de inspecties, zo vertelde de auditor ons, blijkt vaak dat uitzendkrachten niet conform de regeling wordt ingeschaald. Dit kan uiteindelijk leiden tot een forse nabetaling! Daarom vragen we door over welke beloningsstructuur er is bij het inlenend bedrijf. Er wordt niet alleen naar het uurloon gekeken maar ook naar andere cao technische aspecten zoals atv.

Als flexwerker weet je dat je bij Hanzeland niets tekort komt en de inlener weet dat wij de geldende regels correct toepassen. Voor beide partijen een veilige gedachte!

Meer informatie?

Neem contact met ons op

Feedback