flexwet

Veranderingen flexwet per 2015

Cristian Prins Benjamins

De ABU en de bonden hebben een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor uitzendkrachten. In de nieuwe Cao is de Wet werk en zekerheid verwerkt, wat inhoudt dat uitzendkrachten met ‘korte contracten’ meer zekerheden krijgen. Per 1 juli 2015 gaat het zogenoemde fase B contract van de ABU Cao een langere periode krijgen. In plaats van 8 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar mag een inlener 6 tijdelijke contracten gaan aanbieden in maximaal 4 jaar.

Dat betekent voor de inlener dat deze langer met flexibel personeel kan werken zonder te moeten voldoen aan de richtlijnen van een vast arbeidscontract waar als ondernemer meer risico aan hangt. Deze regeling geeft de ondernemer meer flexibiliteit in zijn personeelsbeleid, wat voor bedrijven in deze tijd van economische crisis een uitkomst kan zijn. Een uitzendkracht wordt dan aantrekkelijker om aan te nemen dan personeel dat je zelf in dienst neemt, omdat je deze na 2 jaar een vast contract moet bieden. Voor een uitzendkracht is deze regeling ook alleen maar gunstig omdat deze voor een periode van 4 jaar aan een bedrijf gebonden kan zijn. Het is nu meestal zo dat na er een fase B niet wordt overgegaan in een vast contract (fase C) omdat bedrijven het nog niet aandurven om deze aan te bieden.

Meer weten?

Wil je meer weten wat deze regeling voor jou als inlener kan betekenen, neem dan contact met me op via tel 038 422 9231 of mail kbos@hanzelandpd.nl.
Ik voorzie je graag van advies.

Meer informatie?

Neem contact met ons op

Feedback